Szkolenia BHP

Szkolenia w zakresie:

- bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne i okresowe) dla wszystkich grup zawodowych,

- ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich grup zawodowych,

- udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej po wypadkach,

- doradztwo w zakresie Kodeksu Pracy,

Pełna obsługa w zakresie BHP