Warto pomyśleć o dobrym regulaminie

Rynek sklepów internetowych może osiągnąć w tym roku 26 mld zł i przekroczyć tym samym 3 proc. wartości całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce.

Mimo tak spektakularnych osiągnięć, rynek handlu internetowego jest jeszcze bardzo młody a przedsiebiorcy nie zdają sobie sprawy z tego jak ważny jest indywidualnie przygotowany regulamin. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skrzętnie wytyka wszelkie uchybienia, nakazuje usunięcie sprzecznych z prawem postanowień, odstęując czasem od wymierzenia kary finansowej.

Nie ma tu podziału na mniejsze i większe firmy, kosztowne błędy zdarzają się wszystkim. W ostatnich dniach jednemu ze sklepów internetowych sprzedających obuwie UOKiK nakazał zmianę niezgodnych z prawem postanowień zamieszczonych w regulaminie sklepu. Firma zastrzegała sobie, że jeżeli konsument zrezygnuje z zakupu, będzie musiał zwrócić koszty dostarczenia produktu. Zapis taki jest niezgodny z obwiązującymi przepisami, bowiemw sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Internet, klient odsyła towar na własny koszt, ale sprzedawca ma obowiązek zwrócić tę opłatę konsumentowi. Za sprzeczny z obowiązującymi przepisami UOKiK uznał również zapis na podstawie którego, klient, jeżeli chciał zwrócić kupiony w sieci towar, musiał przedstawić paragon zakupu. Korzystając z prawa do zwrotu towaru w ustawowym terminie 10 dni lub (ewentualnie 3 miesięcy), konsumenci mogą zrobić to na podstawie dowolnego dowodu zakupu. Oprócz paragonu dowodem zakupu może być wyciąg z konta, wyciąg z karty kredytowej, fakturą VAT czy wydruk zamówienia złożonego w sklepie internetowym.

Warto zatem przeanalizować postanowienia swojego regulaminu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami.