Oferta dla firm budowlanych

  • uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o prace projektowe, o roboty budowlane, o nadzór inwestorski, o zastępstwo inwestycyjne, deweloperskich;
  • doradztwo w zakresie stosowania warunków kontraktowych FIDIC,
  • kompleksowa pomoc prawna w zakresie procedur przetargowych w Zamówieniach Publicznych,
  • pomoc w przygotowaniu placu budowy pod względem prawnym (przygotowanie umów, ustanawianie służebności, wykreślanie praw osób trzecich),
  • aktualizacja wpisów w księgach wieczystych,
  • reprezentacja przed sądem powszechnym w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, pracy, zastępstwo przed organami egzekucyjnymi,
  • windykacja należności.