Koniec z ceną dumpinową?

Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje nowelizaję Prawa Zamówień Publicznych, która ma pomóc skuteczniej walczyć z przedsiębiorcami, którzy przystępując do przetargu podają tzw cenę dumpinową. Jest to cena, która nie pokrywa wartości usługi ale pozwala wyeliminować konkurencję. Dotychczas przepisy Prawa Zamówień Publicznych pozwalały odrzucić ofertę, jeżeli zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie miał jednak obowiązku weryfikowania składowych części oferty pod względem ceny. Wraz ze zmianą przepisów, przedsiębiorca wezwany przez zamawiającego będzie musiał wykazać, że zdoła za tę cenę ukończyć zamówienie. Jeśli tego nie uczyni, grozić mu będzie nie tylko wyrzucenie z przetargu ale także utrata wadium. Wolą pomysłodawców nowelizacji jest nałożenie na Zamawiającego większej odpowiedzialności za weryfikację ofert. Zamawiający nie będą mogli odtąd bronić się zarzutem, że inwestycja została przerwana z powodu zbyt niskiej centy zaoferowanej w przetargu. Wynikałoby z tego, że sam Zamawiający nie dochował należytej staranności w zbadaniu złożonej mu oferty.